اطلاعیه بخشودگی جرایم دیرکرد بدهکاران به صندوق رفاه دانشجویی

ارسال شده در تاریخ :

دانشجویان و دانش آموختگان بدهکار به صندوق رفاه دانشجویان، درصورت پرداخت بدهی خود در بازه 12 تا 22 بهمن ماه 99 می توانند مشمول بخشودگی جریمه دیرکرد شوند.

کسب اطلاعات بیشتر

99111210

 

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه