اطلاعیه استرداد چک های دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

به اطلاع کلیه دانشجویان و دانش آموختگان محترم دانشگاه فردوسی مشهد که در طی دوران تحصیل خود، چک امانت داده اما تاکنون نسبت به باز پس گیری آن از حسابداری دوره های نوبت دوم دانشگاه اقدامی ننموده اند، می رساند از تاریخ اول مرداد ماه  لغایت شانزدهم مرداد ماه جاری در روزهای کاری به جز پنجشنبه ها از ساعت 7  الی 14:30 با مراجعه به مدیریت آموزشی دانشگاه (حسابداری دوره های نوبت دوم) نسبت به دریافت آن اقدام نمایند.

شایان ذکر است پس از مهلت مذکور و بر اساس هماهنگی های صورت پذیرفته، چک های مذکور ابطال و لاشه آن در اختیار مدیریت مالی دانشگاه فردوسی مشهد قرارخواهدگرفت.

معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه