اسکان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در خوابگاه های پردیس دانشگاه

ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی اجتماعی ودانشجویی دانشگاه ، با توجه به مصوبات ستاد ملی کرونا مبنی بر حضوری شدن دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، مدیریت رفاه و سلامت حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه با اطلاع رسانی به کلیه دانشجویان درخواست نمود دانشجویان روزانه غیربومی متقاضی خوابگاه در کلیه مقاطع از طریق پورتال دانشجویی درخواست خود را ثبت نمایند و براسال تاریخ اعلام شده خوابگاه به  دانشجویان روزانه غیر بومی تحویل گردید.

دکتر ابوالفضل غفاری معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه نیز با حضور در اداره امور دانشجویی و خوابگاه های دانشجویان ضمن گفتگو با دانشجویان و والدین آنها از روند تحویل اتاق به دانشجویان متقاضی بازدید نمود.

لازم به ذکر است دانشجویان متقاضی خوابگاه با مراجعه به امور دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد و روند تکمیل تقاضای خود در اداره رفاه دانشجویی، مرکز مشاوره و توانمند سازی دانشجویان به سرپرستی خوابگاه های فجر (برادران) و پردیس (خواهران) مراجعه و اتاق خود را تحویل می گیرند.

به منظور رفع نگرانی دانشجویان غیربومی و خانواده‌های آن‌ها، تمهیداتی اندیشیده شده است تا همه دانشجویان مجال کافی برای بازگشت به دانشگاه داشته باشند و مراحل تحویل اتاق با حضور خانواده های دانشجویان متقاضی انجام می شود.

eskan14012

eskan14013

eskan14014

eskan14015

eskan14016

eskan14017

eskan14018

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه