استقرار رئیس دپارتمان انرژی دانشگاه آلبورگ دانمارک در گروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

بر طبق تفاهم نامه امضا شده بین دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه آلبورگ دانمارک، از تاریخ 27 آبان 1398 دکتر ینزبو هولم نیلسن، رئیس دپارتمان انرژی دانشگاه آلبورگ برای انجام  امور مرتبط با تفاهم نامه ذکر شده  در گروه مهندسی بیوسیستم حضور یافت و به عنوان استاد مدعو، در دفتر کار در نظر گرفته شده در گروه بیوسیستم مستقر گردید.

شایان ذکر است مدت حضور ایشان ازاین تاریخ  تا 9 آذر ماه می باشد و اهم برنامه های وی در مدت حضور به شرح زیر است :

-مشارکت در تدریس درس زیست سوخت های تکمیلی کارشناسی ارشد رشته انرژی های تجدیدپذیر که این درس از قبل در سیستم آموزش با همکاری ایشان به ثبت رسیده بود.

- حضور در جلسه گروه مهندسی بیوسیستم برای بحث و تبادل نظر و برنامه ریزی ساخت پایلوت بیوگاز گاوداری تحقیقاتی دانشگاه

- حضور در جلسات مشترک  با رئیس دانشکده کشاورزی، معاون  پژوهش و فناوری و برخی از اعضاء هیأت علمی این دانشکده

- برنامه ریزی اولیه جهت برگزاری "The first International Conference on Renewable Energy Systems" بصورت مشترک بین دو دانشگاه.

98090114

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه