اساتید ارتقاء یافته دانشگاه فردوسی مشهد در آبان 1400

ارسال شده در تاریخ :

دبیرخانه هیأت ممیزه دانشگاه فردوسی مشهد اسامی اعضای هیأت علمی ارتقاء یافته به مرتبه علمی بالاتر، در آبانماه 1400 را اعلام کرد.

براین اساس دکتر ابراهیم ایزدی دربندی، دکتر محمود روشن المه جق، دکتر مهدی صالحی، دکتر علی کریم پور، دکتر محمد کشتی دار، دکتر آزاده ملکزاده شفارودی و دکتر زهرا ناجی عظیمی به مرتبه استادی و دکتر تقی ابراهیمی سالاری، دکتر شیرزاد آزاد، دکتر مصطفی توکلی، دکتر حیدر زرقی، دکتر علیرضا سلیمی، دکتر مجید فولادیان و دکتر زهرا مقصود به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند.

مشاهده فایل PDF

14000809021400080903

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه