از عضو هیأت علمی برجستۀ دانشگاه توسط بنیاد دانشگاهی فردوسی تقدیر شد

ارسال شده در تاریخ :

در آستانۀ هجدهمین سالگرد تأسیس بنیاد روز 23 آذرماه 1400 با حضور اعضای هیأت امنا و هیأت مدیره بنیاد دانشگاهی فردوسی و رئیس، معاونان دانشگاه و رؤسای دانشکده‌ها از دکتر محمدرضا اکبرزاده توتونچی، عضو هیأت علمی برجستۀ گروه مهندسی برق دانشکدۀ مهندسی با اهدای لوح و نشان بنیاد تقدیر به عمل آمد.

 

لازم به ذکر است این جایزه از سال تحصیلی 89-1388 تاکنون همه ساله در راستای ارتقای سطح کمی و کیفی دانشگاه و پاسداشت کیان دانش و ارج ‌نهادن به فعالیت‌های علمی و پژوهشی توسط بنیاد دانشگاهی فردوسی به عضو هیأت علمی برجستۀ دانشگاه فردوسی مشهد اهدا می‌شود.

1400092406

1400092407

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه