از برگزیدگان 5 درصد برتر آموزشی دانشگاه تقدیر شد

ارسال شده در تاریخ :

معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد  در راستای ارتقای کیفیت آموزش و حمایت از فعالیت های آموزشی اعضای هیأت علمی و مدرسان مدعو، ضمن ارج نهادن به زحمات و مساعی ارزشمند تمامی اعضای  هیأت علمی فرهیخته و گرانقدر دانشگاه به ویژه در شرایط خاص کنونی ناشی از شیوع بیماری، براساس شاخص های آموزشی، طی مراسمی در روز دوشنبه مورخ 18 اسفند 1399 از برگزیدگان 5 درصد برتر آموزشی سال 1399 دانشگاه تقدیر به عمل آورد.

99121902

99121903

99121906

9912190499121905

99121907

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه