بازدید تعدادی از اساتید و مسئولین دانشگاه المستنصریه بغداد عراق از دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

تعدادی از اساتید و مسئولین دانشکده علوم تربیتی دانشگاه المستنصریه بغداد عراق در روز چهارشنبه 25 مهرماه 97 ساعت 12 ظهر از دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد بازدید کردند.

این بازدید با حضور هیئت‌رئیسه دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد و تعدادی از اساتید صورت گرفت.

شایان‌ذکر است در حاشیه این بازدید نشست تخصصی برپا شد و دو طرف خواستار ارتقاء روابط بیش‌تر علمی و پژوهشی شدند.

این خبر تکمیل خواهد شد.

841079

841080

841081

آخرین اخبار