اجرای طرح کارمند سبز در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

مراسم آغاز طرح کارمند سبز با شروع نیمسال تحصیلی جدید و باهدف ترویج فرهنگ استفاده از دوچرخه و کاهش تردد خودرو در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، مراسم آغاز طرح کارمند سبز با شروع نیمسال تحصیلی جدید، روز شنبه ۳۱ شهریورماه و همزمان با ۲۲ سپتامبر، روز جهانی بدون خودرو، باهدف ترویج فرهنگ استفاده از دوچرخه و کاهش تردد خودرو در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، با حضور دکتر کافی، رئیس محترم دانشگاه و مسئولین حوزه مدیریت سبز برگزار شد.

این مراسم هم‌راستا با برنامه‌های شورای راهبردی مدیریت سبز دانشگاه و جهت تحقق شاخص‌های هدف کلان شماره ۱۲ سند راهبردی با شعار دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه سبز ایران می‌باشد.

در این مراسم با حضور رئیس دانشگاه و مسئولان حوزه مدیریت سبز به هریک از حوزه‌های ستادی دانشگاه تعدادی دوچرخه جهت اختصاص به کارکنان بخش اداری به‌منظور استفاده در طول روز و انجام امور اداری در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد واگذار شد.

840477

840478

840479

840480

آخرین اخبار