اجرای طرح پایش و غربالگری دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

بر اساس ابلاغیه دفتر مشاروه و سلامت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در سال 1399 طرح پایش و غربالگری سلامت روان برای همه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه فردوسی مشهد اجرا خواهد شد.

دانشجویان گرامی در تمامی مقاطع، از تاریخ 15 شهریور تا 15 آبان با ورود به لینک های زیر نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام نمایند.

 لینک پرسشنامه سلامت روان

 لینک پرسشنامه سلامت جسم

99062303

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه