اجرای طرح سلامت آقایان در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :به منظور حفظ و تامین سلامت کارکنان و اعضاء هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد طرح پایش سلامت ویژه آقایان از تاریخ 16 اردیبهشت 96 در دانشگاه   در محل کار آنان به اجرا در خواهد آمد.


در
این طرح آزمایشاتی از قبیل قند و فشار خون و توصیه هایی مربوط به سلامت  فیزیولوژی در محل کار گنجانده شده است. همچنین توزیع قرص ویتامین دی نیز در برنامه طرح سلامت آقایان وجود دارد.


لازم به ذکر است طرح مذکور از ساعت 8:30 الی 13  توسط اداره خدمات درمانی دانشگاه فردوسی مشهد بصورت کاملا رایگان و برای کلیه اعضاء هیات علمی و کارکنان دانشگاه می باشد.


زمانبندی طرح پایش سلامت دانشگاه فردوسی مشهد به شرح مندرج در جدول زیر است:

مکانتاریخمکانتاریخدانشکده
الهیات2/16دانشکده
منابع طبیعی و محیط زیست۲/۳۰دانشکده
علوم اداری و اقتصاد۲/۱۷مرکز فاوا۲/۳۰دانشکده
علوم ریاضی۲/۱۸مرکز
مشاوره۲/۳۱دانشکده
علوم۲/۱۹دانشکده
علوم تربیتی و روانشناسی۲/۳۱دانشکده
مهندسی۲/۲۰آموزش
کل۳/۱دانشکده
دامپزشکی۲/۲۳سازمان
مرکزی۳/۱دانشکده
تربیت بدنی و مدیریت تربیت بدنی۲/۲۴آموزش
زبان به غیر فارسی زبانان۳/۲دانشکده
معماری، شهرسازی و هنر اسلامی۲/۲۵خوابگاه
ها۳/۲مرکز
اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی۲/۲۵پژوهشکده
ها۳/۳نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری و اداره حفاظت فیزیکی و انتظامات۲/۲۵مدیریت
رفاه و سلامت۳/۳دانشکده
ادبیات و علوم انسانی۲/۲۶

دانشکده
کشاورزی۲/۲۷آخرین اخبار