اجرای طرح بانک اطلاعاتی مراقبان آزمون در گفتگو با معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

به‌منظور ساماندهی، بهینه‌سازی و اجرای شایسته آزمون‌های دانشگاهی، ملی و بین‌المللی در دانشگاه فردوسی مشهد، معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد با دعوت از اعضای هیئت‌علمی، کارکنان، دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد بانک اطلاعاتی مراقبان آزمون (باما) را تشکیل داده است، روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد در همین زمینه گفتگویی با دکتر پیش‌قدم معاون آموزشی دانشگاه انجام داده است که حاصل این گفتگو به شرح زیر می‌باشد:

با توجه به اهمیت برگزاری صحیح آزمون‌های سراسری و استخدامی و تأثیر آن‌ها در تعیین سرنوشت افراد، معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد تصمیم به ساماندهی امور مربوط به برگزاری آزمون‌ها نموده است. در این راستا، ابتدا در کارگاهی نیمروزی متقاضیان همکاری در برگزاری آزمون با مباحثی همچون «روایی و پایایی آزمون»، «حفاظت و مراقبت از آزمون» و «وظایف عوامل اجرایی آزمون» آشنا می‌شوند و در پایان گواهی «شایستگی مراقبت از آزمون» (شما) دریافت می‌کنند. سپس اسامی آن‌ها در «بانک اطلاعاتی مراقبان آزمون» (باما) درج می‌شود. عوامل اجرایی آزمون‌های مختلف از بانک اطلاعاتی به‌صورت تصادفی انتخاب می‌شوند و در برگزاری آزمون‌ها مشارکت خواهند داشت. اولین دوره آموزشی این طرح با نظارت و طراحی دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت و توسط کالج دانشگاه برای 4 گروه مراقبان، رابطان، سرپرستان سالن و عوامل مخزن در روز پنجشنبه 15 آذرماه برگزار شد. امید است این دوره‌ها باعث ارتقای سطح کیفی برگزاری آزمون‌ها، افزایش پایایی آن‌ها و جلوگیری از تخلف‌های احتمالی شود.

 

در همین زمینه بیشتر بدانیم:

برگزاری اولین جلسه دوره آموزشی طرح بانک اطلاعاتی مراقبان آزمون در دانشگاه فردوسی مشهد – کلیک کنید

آخرین اخبار