ابقای معاون پژوهش و فناوری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در حکمی دکتر علی مشهدی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد را با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال دیگر در سمت معاون پژوهش و فناوری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد ابقا کرد.

در این حکم آمده است:

بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، به‌موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال در سمت معاون پژوهش و فناوری آن دانشکده ابقاء می‌شوید. با توجه به تجربیات قبلی، تلاش در جهت گسترش و تقویت فعالیت‌های پژوهشی در جهت تحقق اهداف دانشگاه و ارتباط با جامعه ازجمله اهداف مدنظری است که انشا الله در برنامه کاری خود قرار خواهید داد. شادکامی و موفقیت شمارا در این جایگاه از درگاه حضرت حق خواستارم.

محمد کافی

رئیس دانشگاه

.

لازم به ذکر است دکتر علی مشهدی دکتری روان‌شناسی دانشیار گروه آموزشی روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد.

آخرین اخبار