ابقای مدیر گروه روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در حکمی دکتر محمدجواد اصغری ابراهیم‌آباد استادیار گروه آموزشی روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد را با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال دیگر در سمت مدیر گروه آموزشی روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد ابقا کرد.

در این حکم آمده است:

بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی به‌موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال در سمت مدیر گروه روانشناسی آن دانشکده ابقا می‌شوید. ضروری است با بهره‌گیری از خرد جمعی و در فضایی آکنده از همدلی و وفاق، در اولویت کاری خود قرار دهید. توفیق روزافزون شمارا از خداوند متعال خواستارم.

لازم به ذکر است دکتر محمدجواد اصغری ابراهیم‌آباد استادیار گروه آموزشی روانشناسی دانشکده علوم تربیت و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد.

آخرین اخبار