ابقای رئیس دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در حکمی دکتر عبدالرضا جوان جعفری دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد را با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال دیگر در سمت رئیس دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد ابقا کرد.

در این حکم آمده است:

ضمن تشکر از تلاش‌های ارزنده جناب‌عالی در سمت ریاست دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد و نظر به تجارب و شایستگی‌های حضرت‌عالی، به‌موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال در این سمت ابقا می‌شوید. امید است با استفاده از دانش و تجربه اعضای هیئت‌علمی، کارشناسان و کارکنان محترم، امور مختلف آن دانشکده را بر اساس سند راهبردی به‌پیش برید. بهره‌گیری از خرد جمعی، توجه به اندیشه‌های نوآورانه اعضای هیئت‌علمی دانشکده، به‌ویژه در حوزه ارتباطات برون دانشگاهی، تلاش در تسهیل امور مربوط به دانشجویان، ازجمله انتظاراتی است که امیدوارم چون گذشته به انجام آن اهتمام ورزید. موفقیت شمارا از خداوند متعال خواستارم.

محمد کافی

رئیس دانشگاه

.

لازم به ذکر است دکتر عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی دانشیار گروه آموزشی حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشیار گروه آموزشی حقوق دانشگاه می‌باشد که از سال 1392 ریاست دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد را بر عهده دارد.

آخرین اخبار