ابقای رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در حکمی دکتر عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی دانشیار  گروه حقوق دانشگاه را با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال دیگر در سمت رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد ابقا کرد.

در این حکم آمده است:

با اهدای سلام،

ضمن تشکر از تلاش‌های ارزنده جناب‌عالی در سمت ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد و نظر به تجارب و شایستگی‌های شما، به‌موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال در این سمت ابقا می‌شوید. امید است در سالی که با گرامیداشت هفتادسالگی دانشگاه پرافتخار فردوسی مشهد پیوند خورده است، با استفاده از دانش و تجربه اعضای هیأت علمی، کارشناسان و کارکنان محترم، زمینه مشارکت در برنامه‌های مرتبط با بزرگداشت هفتادمین سال تأسیس دانشگاه به نحو مطلوب فراهم شود. همچنین بهره‌گیری از خرد جمعی، توجه به اندیشه‌های نوآورانه اعضای هیأت علمی دانشکده، به‌ویژه در حوزه ارتباطات برون دانشگاهی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی، تلاش در تسهیل امور مربوط به دانشجویان و همسویی با پیشبرد اهداف سند راهبردی دانشگاه ازجمله انتظاراتی است که امیدوارم چون گذشته به انجام آن اهتمام ورزید. موفقیت و سلامتی شمارا از خداوند متعال خواستارم.

محمد کافی

رئیس دانشگاه

لازم به ذکر است دکتر عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی دانشیار  گروه حقوق  دانشکده علوم اداری و اقتصادی  دانشگاه می‌باشد که ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد  از سال 1395 بر عهده ایشان می‌باشد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه