ابقای رئیس اداره دانشجویان بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

در حکمی که از سوی دکتر کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد صادر شد، خانم دکتر زینب مؤذن‌زاده استادیار گروه زبان روسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه به مدت دو سال دیگر در سمت رئیس اداره دانشجویان بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد ابقا شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد در این حکم آمده است:

احتراماً بنا به پیشنهاد مدیر محترم بین‌الملل و امور دانشجویان غیر ایرانی، ضمن تقدیر از تلاش‌های سرکار عالی، به‌موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی، به مدت دو سال در سمت رئیس اداره دانشجویان بین‌الملل دانشگاه ابقاء می‌شوید. امید است باپشتکار و تجربیات سرکار عالی در جهت نهادینه نمودن خدمات آموزشی، پژوهشی و فرهنگی به دانشجویان بین‌الملل توسط ساختارهای موجود و تسهیل خدمات کنسولی و توسعه دیپلماسی در جهت پذیرش دانشجویان بین‌الملل، موفق و مؤید باشید. توفیق روزافزون شمارا از خداوند متعال خواستارم.

محمد کافی

رئیس دانشگاه

 

ریاست اداره دانشجویان بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد از سال 96 تاکنون از سوابق اجرایی خانم دکتر زینب مؤذن‌زاده می‌باشد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه