انتخاب مجدد دانشگاه فردوسی مشهد به‌ عنوان دبیر شورای مدیران مراکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9کشور

ارسال شده در تاریخ :

در دهمین نشست مدیران فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی منطقه 9 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که به میزبانی دانشگاه سمنان در روز پنج‌شنبه 2 اسفند 1397 برگزار شد، دانشگاه فردوسی مشهد برای 2 سال دیگر به‌عنوان دبیر شورای مدیران مراکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9کشور انتخاب شد.

این نشست با حضور نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری همچنین نمایندگان دانشگاه‌های عضو از 4 استان خراسان‌های رضوی، شمالی، جنوبی و سمنان برگزار شد و بارأی اعضا،  دانشگاه فردوسی مشهد به ‌عنوان دبیر و دانشگاه خیام به‌عنوان قائم‌مقام شورای مدیران مراکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9کشور انتخاب شدند.

دکتر سید امین حسینی، رئیس مرکز فاوای دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر منطقه 9 در این نشست ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های دبیرخانه گفت: تلاش‌های بسیاری برای هم‌افزایی تاکنون انجام‌گرفته است که با همکاری اعضا این تلاش‌ها ادامه خواهد داشت.

لازم به ذکر است،  منطقه 9 مدیران فاوای دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی شامل 33 عضو شامل دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری استان‌های خراسان‌های رضوی، شمالی و جنوبی و سمنان می‌باشد.

آخرین اخبار