ابقاء دکتر مهدی سهرابی در سمت معاون آموزشی و فرهنگی دانشکده علوم ورزشی

ارسال شده در تاریخ :

در حکمی که از سوی دکتر
کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد صادر شد، دکتر مهدی سهرابی ، استاد گروه آموزشی رفتار حرکتی دانشکده علوم ورزشی با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال
دیگر در سمت معاون آموزشی و فرهنگی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد ابقا شد.


در این حکم امده است :


بنا به پیشنهاد شماره
2791 مورخ 4 بمن ماه 1395 رئیس محترم
دانشکده علوم ورزشی ،
به موجب این حکم با حفظ
وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال در سمت معاون آموزشی و فرهنگی این دانشکده
ابقاء می شوید
.


توفیق روز افزون شما را
از خداوند متعال خواستارم.


دکتر مهدی سهرابی ، استاد گروه آموزشی رفتار حرکتی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه معاون مدیریت تربیت بدنی در
سالهای 1377 الی 1379، معاون دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی بین سالهای 1379
لغایت1381، معاون آموزشی ـ دانشجویی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی بین سالهای
1381 لغایت1384، مدیر خدمات دانشجویی دانشگاه بین سالهای 1387 لغایت1391​، معاون دانشکده
علوم ورزشی از سال 1393 ، استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده علوم ورزشی،
عضو هیئت مؤسس انجمن علمی رفتار حرکتی، عضو انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی کشور، عضو
شورای راهبردی تشکیلات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی، عضو شورای پژوهش و فنآوری
اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی، نماینده هیئت اجرایی جذب دانشگاه
فردوسی مشهد در (دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، را در کارنامه اجرایی
خود دارد .


همچنین وی علاوه بر تألیف و ترجمه
بیش از 14 کتاب تخصصی، دارنده عنوان کتاب برتر سال 1377 بابت کتاب عملکرد و
یادگیری حرکتی از سوی دانشگاه تهران ، تألیف و تدوین بیش از 160 مقاله علمی ـ
پژوهشی در مجلات علمی ـ پژوهشی و همایشهای معتبر داخلی و خارجی، عنوان پژوهشگر
برتر در اولین همایش ملی ورزش و سرطان 1394، هدایت و راهنمایی بیش از 60 پایان نامه و رساله
دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری را عهده دار بوده است .


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار