آمادگی دانشگاه فردوسی مشهد برای پذیرش مدال آوران المپیک2016

ارسال شده در تاریخ :

دکتر حمید رضا طاهری رییس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد از اعلام آمادگی
این دانشگاه برای پذیرش مدال آوران المپیک 2016  خبر داد
.


رییس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه در این رابطه اظهار داشت : بر
اساس مصوبات کمیسیون پذیرش قهرمانان در وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری تمام
افتخارآفرینان المپیک می توانند وارد دانشگاه‌های دولتی شوند
.


دکتر طاهری ادامه داد : دانشگاه فردوسی مشهد و دانشکده علوم ورزشی این دانشگاه با
کمال میل، آمادگی خود را برای فراهم کردن زمینه تحصیل همچنین  ادامه تحصیل مدال آوران المپیک آسیایی و جهانی
اعلام می کند


دکتر طاهری رییس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: مدال آوران
طبق نظر کمیسیون پذیرش قهرمانان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  می توانند در رشته تربیت
بدنی دانشگاه‌های سراسری پذیرش شوند
.
لازم به ذکر است دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان سومین دانشگاه
کشور از نظر قدمت پس از دانشگاه های تهران و تبریز می باشد و تلاش دارد  بر اساس چشم‌انداز
سند راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد، در سال 1399 یکی از دو دانشگاه برتر
جامع کشور در تولید علم، نظریه پردازی و توسعه فناوری، برخوردار از جایگاه معتبر
در بین 10 دانشگاه اول جهان اسلام و جزء 500 دانشگاه ممتاز جهان با هویتی اسلامی-
ایرانی باشد.آخرین اخبار