آغاز فرایند ارزشیابی اساتید

ارسال شده در تاریخ :

ارزشیابی اساتید به عنوان قلب فرایند آموزش و یادگیری موجب بهبود و افزایش کیفیت آموزشی خواهد شد. نظرخواهی از کیفیت و شیوه آموزش اعضاء هیات علمی و مدرسان گروه های آموزشی در نیم سال دوم، از پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ آغاز و تا پایان روز دوشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ادامه دارد. از دانشجویان گرامی دعوت می شود با تکمیل فرم های ارزشیابی اساتید، گروه های آموزشی را در پیشبرد اهداف علمی و بهبود کیفیت آموزشی دانشگاه یاری فرمایید.

1400031001

1400031002

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه