آغاز فرایند ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی مدرسان دانشگاه در نیمسال اول 1400-1401

ارسال شده در تاریخ :

براساس اعلام گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزشی نظرخواهی از کیفیت و شیوه آموزش اعضای هیأت علمی و مدرسان گروه های آموزشی در نیمسال اول از پنجشنبه 9 دی تا چهارشنبه 22 دی انجام می گیرد.

1400100601

1400100602

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه