آشنایی دانشجویان نو ورود دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، مراسم آشنایی دانشجویان نو ورود مقطع کارشناسی سال 97 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد با قوانین و آیین‌نامه‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی با حضور مسئولان و اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان در تالار مولوی این دانشکده برگزار شد

در این مراسم دکتر حسین کارشکی رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه ضمن خیرمقدم در خصوص گروه‌های آموزشی و امکانات دانشکده توضیحاتی ارائه نمود و سپس دکتر بهزادی معاون آموزشی و دانشجویی و فرهنگی دانشکده توضیحاتی در خصوص مسائل آموزشی دانشکده ارائه نمود.

دکتر علی مشهدی معاون پژوهش و فناوری دانشکده نیز ضمن خوش‌آمد به دانشجویان در خصوص موارد پژوهشی با دانشجویان سخن گفت و در ادامه مسئولین واحدهای مختلف آموزشی و دانشجویی به معرفی حوزه کاری خود پرداختند.

حسن‌زاده کارشناس مدیریت تربیت‌بدنی دانشگاه به معرفی فعالیت‌های مدیریت تربیت‌بدنی دانشگاه پرداختند و سپس همیار مرکز مشاوره دانشجویی و توانمندسازی دانشجویان به معرفی این مرکز پرداخت.

لازم به ذکر است پس‌ازاین مراسم دانشجویان نو ورود با مدیران گروه‌های آموزشی خود و اعضای هیئت‌علمی گروه‌های آموزشی مربوط گفتگو نمودند.

840568

840569

840570

آخرین اخبار