آزمون سامفا در اسفندماه سال 1399 برگزار می گردد

ارسال شده در تاریخ :

آزمون سنجش استاندارد مهارت های زبان فارسی «سامفا» روز جمعه مورخ 1399/12/1 برگزار و ثبت نام داوطلبان از تاریخ 1 الی 1399/11/11 در پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی : www.sanjesh.org  انجام می پذیرد. متقاضیان برای ثبت نام در این آزمون به آدرس سایت سنجش مراجعه نمایند.

99110404

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه