آزمایشگاه علم داده دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد افتتاح می شود

ارسال شده در تاریخ :

آزمایشگاه علم داده دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد در تاریخ دوشنبه 27 اردیبهشت 1400ساعت 11 به طور رسمی افتتاح می گردد.

این مراسم بصورت مجازی در آدرس vroom.um.ac.ir/mathj قابل مشاهده می باشد.

1400022504

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه