آئین کاشت درخت در بوستان خرد به یادبود استادان درگذشته دانشکده علوم ریاضی برگزار شد

ارسال شده در تاریخ :

مدیریت دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد همزمان با هشتمین سمینار آمار و احتمال فازی که برای بزرگداشت یاد دکتر ناصر رضا ارقامی برگزار شده بود، طی مراسمی 3 اصله نهال را برای یادبود استادان دکتر محمدعلی پور عبدالله نژاد، دکتر ناصر رضا ارقامی و دکتر حامد رضا طارقیان، استادان درگذشته دانشکده علوم ریاضی در سال 96 غرس کرد.

در این مراسم مسؤولان دانشکده، خانواده استادان درگذشته، جمعی از اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان و میهمانان هشتمین سمینار آمار و احتمال فازی، در بوستان خرد گرد هم آمدند و ضمن همکاری در کاشت درخت، یاد این استادان را گرامی داشتند.

840027_min

آخرین اخبار