ارسال شده در تاریخ :

اولین
جلسه ستاد برگزاری هفته پژوهش با حضور  مدیر ارتباط علمی دانشگاه و جامعه، مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه،  همچنین جمعی از معاونین و کارشناسان پژوهشی دانشکده ها در روز
شنبه 8 آبان ماه  1395 در اتاق شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


در این
نشست ضمن بررسی عملکردهای دانشگاه در هفته پژوهش سالهای گذشته به بررسی ظرفیتها و محدودیتها
در برگزاری نمایشگاه ها و برنامه های هفته پژوهش پرداخته شد.


از جمله مباحث مورد بررسی
در این جلسه عبارت بود از:


آسیب
شناسی برگزاری هفته پژوهش و نمایشگاه های سطح ملی و استانی


ارائه
دستاوردهای دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه در برنامه ها و نمایشگاه های هفته پژوهش


استفاده
از چهره های شاخص علمی دانشگاه برای معرفی دانشگاه به جامعه


ارائه
برنامه های نوآورانه توسط گروه های آموزشی هر کدام از دانشکده ها


پیشنهاد
طرح روز باز برای بازدید جامعه از دانشگاه


توجه
به شکل و چگونگی ظاهر شدن در نمایشگاه های هفته پژوهش


برگزاری
سخنرانی های علمی در سطح عموم


لازم
به ذکر است برنامه های هفته پژوهش به منظور عدم تداخل با یکدیگر در سه سطح برگزاری در دانشگاه
از 20 تا 24 آذرماه و برگزاری در سطح منطقه ای (استانی) از 18 تا 24 آذر ماه و برگزاری در سطح ملی و کشوری  از تاریخ  24 تا 28 آذرماه  1395 برگزار خواهد شد.


30350


.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
آخرین اخبار