کسب مقام نخست تیم تیراندازی دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی معاونت فاد، مسابقات تیراندازی دانشجویان دختر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور با حضور ورزشکاران دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی این منطقه در 2 رشته تپانچه و تفنگ بادی در این دانشگاه برگزار شد و تیم تیراندازی دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد با حضور موفق خود توانست مقام‌های اول این مسابقات در رشته تفنگ بادی و تپانچه تیمی این مسابقات را کسب  و درمجموع تیمی مقام اول این مسابقات را کسب نمود.

نتایج کسب‌شده تیم دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد:

نتایج تیمی در رشته تفنگ بادی

تیم اول: دانشگاه فردوسی مشهد

تیم دوم: حکیم طوس مشهد

تیم سوم: دانشگاه صنعتی شاهرود

نتایج تیمی در رشته تپانچه

تیم اول: دانشگاه فردوسی مشهد

تیم دوم: دانشگاه صنعتی شاهرود

تیم سوم: دانشگاه سمنان

مجموع تیمی به‌دست‌آمده در دو رشته تفنگ بادی و تپانچه

تیم اول: دانشگاه فردوسی مشهد

تیم دوم: دانشگاه شاهرود

تیم سوم: دانشگاه سمنان

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه