کسب جایزه روح مسابقات جساپ توسط تیم دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، تیم دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد متشکل از دانشجویان گروه آموزشی حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی با راهنمایی و نظارت دکتر اعظم امینی عضو هیأت علمی گروه حقوق که برای اولین بار در مسابقه شبیه سازی دیوان بین المللی دادگستری جساپ (شبیه سازی دیوان بین المللی دادگستری) شرکت کرده بود موفق به کسب جایزه روح در این مسابقات شد.

جساپ بزرگترین مسابقه شبیه سازی دادگاه درسطح جهانی است که طی آن بیش از ٧٠٠ دانشکده حقوق، از ١٠٠ کشور به رقابت می پردازند. این رقابت دربردارنده شبیه سازی اختلاف فرضی بین کشورها نزد دیوان بین المللی دادگستری (رکن قضایی سازمان ملل متحد ) می باشد. در این دوره محمد علی خطاط، هنگامه الهی فرد، فهیمه مقصودی و فاطمه ولی زاده به همراه دو مشاور حقوق بین الملل دکتر الناز نساری و کتایون اشرفی شرکت کردند.

98112611p

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه