واکسیناسیون دانشگاهیان در گفتگو با رئیس مرکز بهداشت و درمان دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

با تلاش دانشگاه فردوسی مشهد جهت واکسیناسیون بیماری کرونای دانشگاهیان که از مرداد ماه سال جاری در مرکز بهداشت و درمان دانشگاه توسط پزشک و پرستاران مرکز بهداشت و درمان این دانشگاه انجام شد و در زمان تعطیلات تابستانی دانشگاه نیز با واکسیناسیون دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه از روز شنبه 30 مرداد ماه جاری ادامه یافت، دکتر فروزان پاسالار رئیس مرکز بهداشت و درمان دانشگاه فردوسی مشهد در گفتگویی با روابط عمومی معاونت فرهنگی اجتماعی دانشجویی دانشگاه درباره انجام این کار توضیحاتی داده است که در زیر می خوانید: 

واکسیناسیون از 2 مرداد آغاز شده و تا این تاریخ (31 مرداد ماه ) حتی در بازه تعطیلات تابستانی دانشگاه ادامه یافته است.

فقط در 6 روز اول طرح ، دو نفر از سوی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد جهت آموزش کار با سامانه معرفی و اعزام شدند و پس از آن با فراخوانی که از همکاران دانشگاه فردوسی انجام شد، تعدادی از همکاران هیات علمی و غیرهیات علمی به صورت داوطلبانه در این رویداد مهم همکاری داشتند که جا دارد از این روحیه نوعدوستی همکاران داوطلب که بی شک بدون همت ایشان چنین کاری میسر نبود، تشکر کنیم. همچنین تعدادی از دانشجویان علاقمند نیز مشتاقانه همکاری ما را پذیرفتند و پس از آموزش های لازم، امکان برخورداری از خدمات و همکاری آنان نیز فراهم شد.. در این مرکز، تزریق واکسن توسط دو پرستار متخصص، انجام می شود و بقیه مراحل از پذیرش، نوبت دهی، ثبت در سامانه و.... توسط نیروهای داوطلب انجام می‌شود.

در این مرکز تاکنون 2880 دز واکسن به جامعه دانشگاهی تزریق شده است که 440 دز واکسن استرازنکا و بقیه سینوفارم بوده اند.

نوع واکسن بر اساس پخش معاونت بهداشت در شهر است که معمولا همان روز، مشخص می‌شود. ممکن است واکسن های دریافتی حتی در روزهای مختلف هفته با یکدیگر متفاوت باشد و همکاران مرکز بهداشت و درمان دانشگاه هیچ دخالتی در انتخاب نوع واکسن ندارند. تاکنون این مرکز دو واکسن سینوفارم و آسترازنکا را در روزهای معین به متقاضیان تزریق نموده است.

کلیه همکاران دانشگاه فردوسی مشهد اعم از اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی رسمی، پیمانی، قراردادی ،شرکتی، کارکنان خدماتی، کارکنان شرکت فضای سبز و مدرسان مدعو که به صورت حق التدریس با دانشگاه همکاری داشتند، در این بازه زمانی واکسینه شدند.

همچنین بر اساس فهرست دریافتی از دانشگاه های خیام، سجاد، فرهنگیان، حکیم سبزواری، صنعتی قوچان و پژوهشکده صنایع غذایی ، به اعضای هیات علمی و مدرسان مدعو این دانشگاه ها نیز واکسن تزریق شد.

برای دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه فردوسی مشهد نیز واکسیناسیون در روز شنبه 30 و امروز یکشنبه 31 مرداد ماه انجام شد.

در تلاش هستیم تا بتوانیم با پیگیری و هماهنگی با معاونت بهداشت واکسیناسیون سایر دانشجویان را بر اساس اولویت انجام بدهیم .

vaccine1400302

vaccine1400303

vaccine1400304

vaccine1400305

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه