نوبت دهی میکروسکوپ الکترونی آزمایشگاه SEM

ارسال شده در تاریخ :

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه در تاریخ 1400/07/26 از ساعت 8 تا 10 صبح جهت پذیرش نمونه SEM و EDS بصورت الکترونیکی نوبت دهی می نماید. لذا خواهشمند است جهت تسریع در امر پذیرش، با مراجعه به سایت آزمایشگاه مرکزی http://labs.um.ac.ir، در قسمت فرم ها، "فرم درخواست انجام خدمات آزمایشگاهی" را دانلود نموده، آن را تکمیل و به همراه حداقل 2 مقاله مرتبط با پروژه به ایمیل آزمایشگاه مرکزی centrallab@um.ac.ir ارسال نمایید.

برای دسترسی سریعتر به درخواست های شما در قسمت Subject  ایمیل ارسالی به آزمایشگاه،  این متن ذکر شود" نام و نام خانوادگی- SEM ".

خواهشمند است از مراجعه حضوری در این زمان جداً خودداری بفرمایید.

خواهشمند است موارد زیر را مطالعه و طبق این روش، درخواست های خود را ارسال نمایید:

-              برگه پذیرش نمونه باید به طور کامل و خوانا تکمیل شود.

-              این برگه به منزله درخواست آزمون پژوهشی می باشد و آزمون مطابق آن انجام می گیرد، لذا ارایه جزئیاتی که در پرسشنامه مطرح شده، ضروری است. در قسمت توصیه ها و انتظارات شرح مختصری از خواسته های خود را ذکر بفرمایید.

-              بدیهی است آزمایشگاه مرکزی در قبال آزمون هایی که توضیحات ارسالی آن کامل و کتبی نباشد و همینطور در قبال توضیحات شفاهی، هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

-              نام و نام خانوادگی استاد راهنما برای ارسال نامه کسر از گرنت های طرح های تصویب شده ضروری می باشد.

-              با توجه به اینکه در حال حاضر تخفیفات شبکه آزمایشگاهی وجود ندارد، تمام هزینه پس از اعمال تخفیفات داخلی دانشگاه فردوسـی مشهد، بصـورت نقدی یا کسر از گـرنت داخلی دانشـگاه فـردوسی مشهد لحاظ می گردد.

-              در نوبت دهی انجام شده، حداکثر زمان برای هر مراجعه کننده 2 ساعت و یا حداکثر6 نمونه می باشد. خواهشمند است در تحویل نمونه های خود دقت فرمایید که بیشتر از تعداد ذکر شده نباشد.

-              انجام آزمون ها بصورت غیرحضوری می باشد. در صورتیکه الزامی برای انجام آزمون ها بصورت حضوری می باشد در سربرگ فرم سفارش کار واژه " حضوری" ذکر گردد.

پس از ارسال مستندات در تاریخ مذکور، با دردست داشتن فرم تکمیل شده، کپی کارت ملی و نمونه های خود حداکثر تا 5 روز کاری بعد از تاریخ اعلام شده، به صورت حضوری به محل آزمایشگاه مرکزی مراجعه نمایید تا مراحل اداری شما تکمیل و ثبت نهایی گردد. تنها در مورد نمونه های بیولوژی که لازم است بلافاصله پس از تولید فیکس گردند، نمونه هایی که نیاز به فریز درایر شدن دارند، نمونه های فلزی که نیاز به اچ دارند، و نمونه هایی که شرایط نگهداری خاصی دارند  تحویل نمونه در زمان انجام آزمون ها و پس از تماس کارشناسان خواهد بود. سایر نمونه ها که تخریب ناپذیر می باشد لازم است در زمان تحویل فرم ها به آزمایشگاه تحویل گردد.

در صورت داشتن هرگونه سوالی با شماره 05138804394 پذیرش آزمایشگاه تماس حاصل فرمایید.

Az

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه