نشست معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد با مسئولان دانشگاه بصره

ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه، نشست بررسی برگزاری هفته فرهنگی دانشگاه بصره با حضور دکتر ابوالفضل غفاری معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه و مدیران حوزه معاونت، دکتر قبول مدیر همکاری‌های علمی بین المللی و امور دانشجویان غیرایرانی دانشگاه، عبدالکریم جاسم البصرى سرکنسولگری کشور عراق در شهر مشهد، دکتر عبدالکریم عبود معاون فرهنگ و هنر دانشگاه بصره، دکتر ماجد علی موسی تمیمی(رئیس گروه مشاوران رئیس دانشگاه بصره) و چند تن دیگر از مدیران دانشگاه بصره، در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.
در این نشست در خصوص برگزاری هفته فرهنگی دانشگاه بصره در دانشگاه فردوسی مشهد و برگزاری این مراسم در سال بعد در دانشگاه بصره بحث و تصمیم گیری شد.
در این نشست مقرر شد برای برگزاری هفته فرهنگی دوجانبه و نیز برخی فعالیت‌های دوجانبه دیگر در حوزه‌های آموزشی و پژوهشی، تفاهم نامه ای با امضای رؤسای دو دانشگاه تهیه شود.
از برنامه‌‌های دیگر این هیأت، بازدید از اماکن ورزشی دانشگاه و آشنایی با امکانات مدیریت تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد بود.

news4011183

news4011184

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه