نشست صمیمی سرپرست دانشگاه با دبیران شورای صنفی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه، این نشست  بعدازظهر روز دوشنبه 9 اسفند ماه 1400 با حضور دکتر احد ضابط سرپرست دانشگاه، دکتر حمید رضا طاهری معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه، دکتر سید حسین سید موسوی مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه همچنین تعدادی از مدیران حوزه معاونت برگزار شد.
در این نشست اعضای شورای صنفی دانشجویان مسائل و مشکلات مورد نظر خود را بیان نمودند که پس از استماع صحبت های دانشجویان و توضیحات مسئولین دانشگاه ، مقرر شد جلسات با اعضا شورای صنفی ادامه یابد و موضوعات آموزشی ، پژوهشی و دانشجویی با حضور معاونین بخش های مرتبط بصورت مجزا در جلسات آتی بررسی شود.

 

 

 

senfi14002.JPG

senfi14003.JPG

semfi14004.JPG

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه