لغو انتخابات نمایندگان خریداران اراضی شاندیز

ارسال شده در تاریخ :

با توجه به اینکه در فرصت تعیین شده برای ثبت نام داوطلبین نمایندگی خریداران زمین های شاندیز، تعداد داوطلبان نمایندگی به حد نصاب لازم نرسید، از طرفی با توجه به درخواست های شخصی و کتبی تعدادی از اعضاء مبنی بر ضرورت برگزاری نشست عمومی خریداران با نمایندگان جهت ارائه گزارش عملکرد دوسالانه، لذا مقرر گردید ابتدا جلسه مذکور با برنامه ریزی، هماهنگی و ساماندهی منتخبان و اعضای محترم انجام پذیرد (دانشگاه تنها در تامین محیط مناسب همکاری لازم را خواهد داشت) سپس فرایند برگزاری انتخابات نمایندگان مجدداً برنامه ریزی و اطلاع رسانی شود.

1400082601

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه