قابل توجه متقاضیان وام های صندوق رفاه دانشجویان

ارسال شده در تاریخ :

با توجه به فعال شدن سامانه ثبت تقاضای وام دانشجویی، متقاضیان محترم می توانند با مراجعه به پورتال رفاهی خود به آدرس: 

http://bp.swf.ir

نسبت به ثبت وام مورد نظر اقدام نمایند.

طبق آیین نامه و مقررات صندوق رفاه و همچنین بخشنامه های ارسالی به دانشگاه و دستور صریح صندوق رفاه دانشجویان به دانشجویان مشروحه ذیل وام تعلق نمی گیرد:

دانشجویان بورسیه،عضو هیئت علمی،شاغلین در کلیه سازمان ها ، ادارات، نهادها، و ارگان های دولتی و غیردولتی

دانشجویان سنواتی ، مهمان ، مرخصی تحصیلی

مدیریت رفاه و سلامت دانشگاه فردوسی مشهد

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه