عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد موفق به اخذ نشان علمی دکتر ثقفی برای تعالی آموزش حسابداری در ایران شد

ارسال شده در تاریخ :

دکتر رضا حصارزاده  عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد با حضور موفق در چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران موفق به اخذ نشان علمی دکتر ثقفی برای تعالی آموزش حسابداری در ایران شد.


دراختتامیه “ چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران “ که درروزهای پنجم وششم خرداد1395 به میزبانی دانشگاه ارومیه برگزارشد ، برگزیدگان نخستین دوره این نشان علمی معرفی شدند و  آقای دکتر رضا حصارزاده  عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد دربخش استادجوان نمونه توانست این جایزه معنوی را کسب نماید. لازم به ذکر است :چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران همزمان با ششمین نشست هم اندیشی دانشجویان دکتری حسابداری دانشگاه های سراسر کشور با میزبانی گروه حسابداری دانشگاه ارومیه برگزار گردید.در حاشیه این همایش، از «نشان دکتر علی ثقفی»جهت اعطاء در زمینه های طراحی روش‎های نوین تدریس؛ کتب، مواد و موضوع آموزشی؛  پژوهش در زمینه آموزش حسابداری؛  استاد جوان نمونه رونمایی شد که دکتر رضا حصارزاده  عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد موفق به اخذ نشان علمی دکتر ثقفی برای تعالی آموزش حسابداری در ایران شد.


20312

آخرین اخبار