طراحی و ساخت دستگاه های اولفکتومتر و گاستومتر توسط پژوهشگران دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

دستگاه‌های گاستومتر و اولفکتومتر در راستای اجرای رساله دکتری مهندس افشین فریدی تحت راهنمایی دکتر محبت محبی استاد گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد طراحی و ساخته شدند.

دستگاه گاستومتر برای مطالعه ادراک چشایی و دستگاه اولفکتومتر برای مطالعه ادراک بویایی مورداستفاده قرار می‌گیرند. دستگاه گاستومتر محلول مزه را به سمت دهان ارزیاب انتقال می‌دهد. این دستگاه از چهار عدد پمپ سرنگی تشکیل‌شده است و با کامپیوتر کنترل می‌گردد و قابلیت مکش و تزریق محلول‌های مزه در زمان‌های برنامه‌ریزی‌شده و سرعت‌های مختلف را دارد.

دستگاه اولفکتومتر طراحی‌شده قابلیت انتقال هشت نوع رایحه را در سرعت‌های مختلف و زمان‌های برنامه‌ریزی‌شده دارد. مزیت مهمی که این دستگاه نسبت به نمونه‌های مشابه داخلی دارد، قابلیت کنترل دما (2±37-25) و رطوبت (بیشتر از 60 درصد) رایحه انتقالی به سمت بینی ارزیاب است. بنابراین از این دستگاه می‌توان جهت انتقال رایحه با سرعت بالای 4 لیتر بر دقیقه به سمت بینی ارزیاب بدون احساس درد استفاده کرد که در آزمون‌های حسی و EEG موردنیاز است.

دستگاه‌های گاستومتر و اولفکتومتر طراحی‌شده قابل‌حمل بوده، قابلیت استفاده هم‌زمان از هر دو دستگاه برای ارسال محرک‌های چشایی و بویایی به سمت دهان و بینی ارزیاب را دارند. این دستگاه‌ها قابلیت استفاده در آزمایشگاه‌های حسی کارخانه‌های مواد غذایی را داشته، همچنین سازگار با روش‌های تصویربرداری مغز مانند fMRI هستند.

ثبت اختراع دستگاه‌های گاستومتر و اولفکتومتر با شماره‌های 105286 و 104987 با مالکیت دانشگاه فردوسی مشهد به انجام رسیده است. همچنین دقت این دستگاه‌ها در آزمون‌های مختلف حسی در آزمایشگاه حسی و رفتار مصرف‌کننده دانشگاه فردوسی مشهد و آزمایش fMRI آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری ایران موردبررسی قرارگرفته است.

 opto2

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه