شهریه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و موسسات عضو هیأت امنا در سال تحصیلی 1401-1400

ارسال شده در تاریخ :

معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد جدول شهریه این دانشگاه و سایر موسسات عضو هیأت امنا در سال تحصیلی 1401-1400 را منتشر کرد. 

دریافت جدول شهریه سال 1400-1401

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه