سخنرانی عمومی تحت عنوان کاربرد یادگیری ماشین در تحلیل داده های پزشکی

ارسال شده در تاریخ :

اولین جلسه از سخنرانی کاربرد یادگیری ماشین در تحلیل داده های پزشکی روز شنبه ۴ بهمن سال ۱۳۹۹ ساعت ۱۲ ظهر به صورت مجازی در دانشکده علوم ریاضی برگزار شد.

دکتر غیور استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد و رئیس مرکز بین المللی یونسکو در علوم پایه پزشکی در تغذیه انسانی، به بیان کاربردهای داده کاوی در علم پزشکی شامل: افتراق تومورهای خوش خیم از بدخیم، پیش بینی وقوع عوارض جانبی دارو و پیش بینی میزان بقا در بیماری های مختلف پرداخت.

در ادامه ضمن معرفی

 Mashhad Stroke and Heart Atherosclerotic Disorder  

 و ارائه توضیحاتی در رابطه با اولین مطالعه‌ی کوهورت روی بیماری های قلبی عروقی در خاورمیانه، به معرفی مطالعات به چاپ رسیده به روش داده کاوی و ارائه مطالب مکمل در این زمینه پرداخت.

در انتها ضمن اشاره به دیده ها و اهداف آینده در زمینه استفاده از هوش مصنوعی و داده کاوی در پایگاه داده‌های موجود، درخصوص پژوهش های در حال اجرا و ایده های کارهای آینده شامل: کوهورت های ایران و آسیا، ساخت نرم افزار ریسک ابتلا به بیماری ها، e-health، ریسک ابتلا به بیماری های قلبی با استفاده از ایجاد سایت توضیحاتی ارائه کرد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه