ساخت مجتمع فرهنگی رفاهی در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :


پروژه 
احداث مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه فردوسی مشهد در تاریخ 10 آذر ماه 1394  شروع شد.


این پروژه
مشتمل بر دو پروژه اقامتیِ مهمانسرا و سرای اساتید می‌باشد که توسط
مهندسین مشاور وراز مطالعه و با زیربنایی در 8000 متر مربع طراحی گردیده
است.


محل اجرای آن در محل اداره نقلیه سابق بوده است و شامل مهمانسرا به زیربنای حدود 3000
متر مربع و مجتمع سرای اساتید به زیربنای 5000 متر مربع می‌باشد.
ایجاد
فضای مناسب و در خور شأن برای اقامت اساتید و مهمانان ویژه دانشگاه،
بهره‌برداری مناسب از امکانات و زیرساخت‌های موجود در پردیس دانشگاه، پاسخ
به نیازهای اساتید و مهمانان غیر بومی، تشویق و ترغیب اساتید و شخصیت‌های
علمی داخلی و به حضور و فعالیت در دانشگاه و تقویت نقش میزبانی دانشگاه در
برنامه‌های علمی و آموزشی ملی از جمله اهداف عمده این پروژه می‌باشد.

آخرین اخبار