رایزنی برای همکاری دانشگاه فردوسی مشهد با دانشگاه تهران در خصوص بررسی ابعاد سیل‌های اخیر

ارسال شده در تاریخ :

در پی اعطای مأموریت بررسی ابعاد ویرانگر سیل‌های اخیر از طرف ریاست جمهوری به دانشگاه تهران و تشکیل کمیته‌ای در این زمینه، به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، معاونت پژوهش و فناوری این دانشگاه در حال تعامل با معاونت پژوهشی دانشگاه تهران در قالب همکاری مشترک بین دانشگاه‌های دارای مزیت نسبی می‌باشد و بنا به اعلام معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد، این معاونت قصد دارد کمیته‌های متناظر را تشکیل داده و همکاران متخصص را به دانشگاه تهران معرفی نماید.

این خبر تکمیل خواهد شد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه