دکتر غلامعلی حدادعادل: زبان فارسی یکی از دو رکن هویت ایرانیان است

ارسال شده در تاریخ :

سومین
همایش ملی زبان شناسی و آموزش زبان فارسی با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه
پیام نور مشهد و دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی، روز 11 اسفند، در سالن اجتماعات هتل پارس
مشهد برگزار شد.


دکتر
شهلا شریفی، عضو هیأت علمی گروه آموزشی زبانشناسی همگانی دانشکده ادبیات و علوم
انسانی دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر اجرایی این همایش با اشاره به زحمات یک ساله
دبیرخانه همایش گفت: این همایش به همت مسئولین سه دانشگاه فردوسی مشهد، پیام نور
و فرهنگیان برگزار شده است.


دکتر
شریفی در خصوص مقالات ارائه شده به دبیرخانه همایش خاطرنشان کرد: 900 چکیده در طول
مدت همایش به دبیرخانه ارسال شده است که از این بین 200 چکیده از سوی داوران
انتخاب شد.


وی
با بیان اینکه در روزهای همایش 100 مقاله در سالن های همایش هتل پارس ارائه می شود
اظهار کرد: این همایش همچنین مقالاتی از کشورهای صربستان، ارمنستان، کردستان عراق
و ترکمنستان نیز دریافت کرده است که در روزهای همایش ارائه خواهد شد.


در
ادامه دکتر غلامعلی حدادعادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اشاره به اهمیت
آموزش زبان فارسی، گفت: زبان فارسی یکی از دو رکن هویت ایرانیان است و جامعه رشد
یافته ایران نیازمند یک زبان رشد یافته می باشد.


وی
دکتر محمدجعفر یاحقی، استاد گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
را عضو فعال فرهنگستان دانست و اظهار کرد: خراسان زادگاه زبان فارسی است و اهتمام
به زبان شناسی و آموزش زبان فارسی یک وظیفه ملی می باشد.


دکتر
حدادعادل در ادامه به ارائه گزارشی از فعالیت فرهنگستان زبان و ادب فارسی پرداخت و
اظهار کرد: گروه های پژوهشی آموزش زبان و ادبیات فارسی، ادبیات انقلاب اسلامی،
ادبیات تطبیقی، ادبیات معاصر، برون مرزی، تصحیح متون، دانشنامه زبان و ادب فارسی
در شبه قاره، دستور زبان، زبان و رایانه، زبان و گویش های ایرانی، فرهنگ نویسی و
واژه گزینی را از گروه های فعال این فرهنگستان می باشند.


.


h.z.94.3.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار

آشنایی با آموزش مجازی ۱۱ اسفند ۱۳۹۸