دوره آموزشی مهارتهای کار گروهی و تیم سازی ویژه کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

دومین گروه دوره آموزشی "مهارتهای کار گروهی و تیم سازی" در سال جاری، ویژه کارکنان محترم دانشگاه به مدت  4 ساعت به صورت مجازی برگزار می گردد. کارکنان محترم دانشگاه جهت ثبت نام می توانند با مراجعه به پورتال پویا-لبه برنامه ریزی و توسعه منابع-منوی تشکیلات و منابع انسانی-زیرمنوی ثبت نام در دوره ها و آزمون ها از تاریخ 30شهریور لغایت پایان وقت اداری 01 مهر 1399 جهت شرکت در دوره مذکور اقدام نمایند.

بدیهی است پس ازتایید مدیر مربوطه و در صورت وجود ظرفیت، ثبت نام در دوره، نهایی می گردد.

مشاهده فایل PDF

99062915

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه