ارسال شده در تاریخ :

دانشگاه فردوسی مشهد مقام قهرمانی مسابقات شنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور را کسب نمود.

مسابقات شنا دانشجویان دختر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور به میزبانی دانشگاه صنعتی شاهرود با شرکت هشت دانشگاه و موسسه آموزش عالی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه فنی و حرفه‌ای خراسان رضوی، دانشگاه بجنورد، دانشگاه بیرجند، دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع)، دانشگاه سمنان و موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سناباد گلبهار و دانشگاه صنعتی شاهرود در تاریخ 11 الی 13 بهمن‌ماه 96 در دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار شد.

در این مسابقات دانشگاه فردوسی مشهد مقام اول، موسسه غیرانتفاعی سناباد گلبهار مقام دوم و دانشگاه فنی و حرفه‌ای الزهرا مقام سوم را کسب نمودند.

دانشجویان مدال‌آور دانشگاه فردوسی مشهد در مسابقات شنا منطقه 9 کشور: شادی اردکانی: 4 طلا -1 نقره، ترگل بیات: 3 طلا-2 نقره، شقایق صادقی فر: 1 طلا-1 نقره-2 برنز، فائزه غلام پور:3 نقره-1 برنز، نیلوفر امیری:1 طلا-1 نقره، اختر حصاری:2 نقره

 

 

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار