حضور دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در مرحله نهایی بیست و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی کشور

ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در مرحله نهایی بیست و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی کشور در مرحله نهایی (کشوری) بیست و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی کشور در روزهای پنجشنبه 3 و روز جمعه 4 مردادماه 1398 با حضور 1242 دانشجو شامل 747 مرد و 495 خانم در 23 رشته مختلف دانشگاهی در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، شرکت کردند.

 تعداد 61 دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد نیز که 23 مرد و 28 خانم هستند همراه با دانشجویان سایر مؤسسات آموزش عالی در 22 رشته مختلف این المپیاد شرکت نمودند.

لازم به ذکر است در بیست و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی کشور 1242 نفر در ۲۳ رشته شرکت کردند که از این تعداد ۶۰ درصد مردان و ۴۰ درصد داوطلبان زنان هستند که نتایج نهایی بیست و چهارمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور اواسط شهریورماه ۹۸ اعلام خواهد شد.

آخرین اخبار