جلسه راهکارهای اجرایی و عملیاتی در ارتباط با بحران کرونا و پسا کرونا در سطح استان برگزار گردید

ارسال شده در تاریخ :

جلسه مشترکی با حضور دکتر موسوی مدیر کل امور فرهنگی _ اجتماعی استانداری خراسان رضوی و هیأت رئیسه و تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی در خصوص راهکارهای اجرایی و عملیاتی در ارتباط با بحران کرونا و پسا کرونا در سطح استان، در روز ۴ شنبه مورخه ۲۴ دی ماه سال جاری از ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه در محل سالن شورای شماره دو دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه