تمدید ثبت نام الکترونیکی معرفی شدگان ارزیابی مرحله دوم دوره دکتری تخصصی Ph.D (سال 1396)

ارسال شده در تاریخ :


مهلت ثبت نام دکتری تخصصی 1396 تا روز شنبه 13  خرداد ماه
1396 تمدید شده است


به اطلاع داوطلبان پذیرش دوره دکتری تخصصی که
در ارزیابی مرحله اول، حدنصاب دانشگاه فردوسی مشهد را کسب نموده‌اند و از طریق
سازمان سنجش آموزش کشور به این دانشگاه معرفی شده‌اند، می
رساند که ثبت‌نام ازتاریخ سوم خردادماه 1396 تا 1396/03/09 ازطریق سامانه
پویا به نشانی اینترنتی:


https://pooya.um.ac.ir/educ/exam/index.php?Gr=8


انجام میگردد.


مدارک مورد نیاز جهت ثبت‌نام:


متقاضیان لازم است مدارک زیر را در سامانه ثبت نام بارگذاری
نمایند: الف)
فرم مشخصات (فرم شماره 1 مندرج در سایت دانشگاه) ب) تصویر
شناسنامه و یا کارت ملی ج) کارنامه
مرحله اول آزمون دکتری که کد رشته محل
های این دانشگاه در آن قید شده است. د) حداقل
دو معرفی نامه نوشته شده توسط اساتید ترجیحاً راهنما و مشاور مبنی بر صلاحیت
داوطلب برای ادامه تحصیل در دوره دکتری، با مشخصات کامل و نحوه تماس با اساتید
توصیه کننده ه) مدرک
احراز توانایی در به کارگیری زبان خارجه (در صورت دارا بودن مدرک ملی یا بین
المللی) و)
تصویر پایان نامه کارشناسی ارشد (یا نسخه اولیه برای دانشجویان سال آخر) ز)
مدارک تحصیلی و ریز نمرات مقاطع پیشین ح)
مدارکی که وضعیت نظام وظیفه معرفی شده را با توجه به بند مقررات وظیفه عمومی مندرج
در دفترچه راهنمای شرکت در آزمون مشخص نماید (ویژه آقایان) ط)
تصویر کارت ایثارگری برای آن دسته از معرفی شدگانی که از سهمیه ایثارگران در آزمون
استفاده نموده
اند. ی)
تصویر گواهی مبنی بر اینکه عضو هیات علمی رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی تابعه وزارت
علوم، تحقیقات و فناوری بوده که به تایید بالاترین مقام مسئول دانشگاه نیز رسیده
باشد، برای آن دسته از معرفی شدگانی که از امتیاز مربی در این آزمون استفاده نموده
اند. ک)
کلیه مستندات مربوط به سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی ل) 
واریز هزینه انجام مراحل مصاحبه به میزان 800000 ریال (500000 جهت ثبت‌نام و
300000 ریال جهت مصاحبه هرکد رشته) صرفاً از طریق سامانه ثبت نام
توجه: مبلغ مذکور غیرقابل استرداد است.
م) 
اصل مدارک و مستندات در روز مصاحبه باید همراه متقاضی باشد. ی) ارزیابی
و مصاحبه متقاضیان هر رشته – گرایش در محل دانشکده مربوطه انجام می
گیرد.


برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط و ضوابط،
منابع امتحانی و ضرایب، برنامه زمانی و معیارهای ارزیابی پذیرش دانشجوی دکتری
تخصصی (
Ph.D)
سال تحصیلی 97-1396 در دانشگاه فردوسی مشهد به نشانی 


http://vpap.um.ac.ir/index.php


(مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد )
مراجعه فرمایید.آخرین اخبار