تقویم آموزشی سال تحصیلی 97-96 دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

قابل
توجه دانشجویان محترم دانشگاه فردوسی مشهد


به
اطلاع کلیه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد
می رساند تقویم آموزشی دو نیمسال تحصیلی
سال 97-96 دانشگاه فردوسی مشهد در فایل
ذیل قابل دسترسی می باشد .


معاونت
آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد


.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


.


برای دریافت تقویم آموزشی روی فایل زیر کلیک کنید

( 1 پیوست )

آخرین اخبار