تقلیل دروس پیشنهادی گروه معارف در ترم تابستان سال 1400

ارسال شده در تاریخ :

به اطلاع دانشجویان متقاضی ثبت نام ترم تابستان دانشگاه فردوسی مشهد می رساند؛ به علت تقلیل دروس پیشنهادی گروه معارف، تعداد دروس ارائه شده عمومی به چهار درس کاهش پیدا نموده است.​ بدیهی است در صورت اخذ مجوز، دروس پیشنهادی جدید این گروه  اطلاع رسانی خواهد شد.

مشاهده تقویم ترم تابستان 1400 دانشگاه فردوسی مشهد

 

1400040201

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه