ارسال شده در تاریخ :

با توجه به تلاش و عملکرد دکتر حمید رضا طاهری مدیر تربیت بدنی دانشگاه
فردوسی مشهد و دبیر منطقه 3 ورزش وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، آقای دکتر سید ابوالحسن ریاضی معاون امور
دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در نامه ای
از زحمات ایشان تقدیر و تشکر نمود .


.


.


در این نامه آمده است :


جناب آقای دکتر حمید رضا طاهری


مدیر تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر
منطقه 3 ورزش دانشگاه ها


با اهدای سلام


رشد و توسعه ورزش دانشجویی مرهون تلاش ها و
زحمات بی شائبه مدیران و متخصصانی است که دانش ، مهارت و عمر والای خویش را در جهت
پیشرفت و اعتلای ورزش دانشگاهی و شکوفایی روزافزون استعدادهای بی نظیر دانشجویان این
مرز و بوم در عرصه های مختلف ورزشی صرف کرده اند.


بدینوسیله از زحمات و تلاش های بی دریغ جناب
عالی به عنوان دبیر محترم منطقه ورزشی تقدیر و تشکر می نمایم .امید است در سایه
الطاف ایزد منان در راه تحقق آرمان های نظام آموزش عالی موفق و موید باشید.


دکتر سید ابوالحسن ریاضی


معاون امور دانشجویان داخل سازمان


لازم به ذکر است دانشگاه های منطقه 3 ورزش کشور
شامل دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اسفراین ، بجنورد، صنعتی بیرجند، بیرجند، تربت جام، تربت حیدریه،
حکیم
سبزواری ، دامغان، سمنان، صنعتی شاهرود، شیروان،
فناوری های نوین سبزوار، قوچان، کاشمر
، کوثر
بجنورد، گلبهار، گناباد، نیشابور، بزرگمهر
قائنات و دانشگاه فردوسی
مشهد می باشد که دکتر طاهری مدیر تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد، دبیر
منطقه 3 ورزش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری می
باشد.


t.v.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsiumآخرین اخبار